SVETLIJE OD HILJADU SUNACA - sudbine atomskih istraživača

Robert Jung

Cena: 385.00 din.

Izdavač: NARODNA KNJIGA

Godina izdanja: 1987

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 427
ISBN 8633102072
Težina
Edicija Grifon
Grad Beograd
Povez meki sa zaštitnim omotom
Format 120 x 170 mm
Tiraž 7000
Prevodilac Nada i Stanimir Arsenijević
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.