ČETIRI DECENIJE EKONOMSKOG FAKULTETA NASTAVNICI NAUČNICI SARADNICI STUDENTI

Cena: 440.00 din.

Izdavač: EKONOMSKI FAKULTET

Godina izdanja: 2000

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 342
ISBN
Težina
Edicija
Grad Podgorica
Povez tvrdi
Format 240 x 225 mm
Tiraž 500
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.