UVOD U DRUGI ŽIVOT

Mirko Kovač

Cena: 495.00 din.

Izdavač: PROSVETA

Godina izdanja: 1983

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 341
ISBN
Težina
Edicija Prosveta; Knjiga 28
Grad Beograd
Povez meki
Format 120 x 200 mm
Tiraž 5000
Prevodilac
Ilustracija

Prihvatljivo


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Knjiga se oseća na vlagu.