SRPSKO SRPSKI REČNIK ETIMOLOGIJA - KLJUČ ISTORIJE SRBA

Radovan Damjanović

Cena: 1485.00 din.

Izdavač: IZDANJE AUTORA

Godina izdanja: 2005

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 251
ISBN 8690448918
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez meki sa klapnama
Format 130 x 200 mm
Tiraž 1000
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.