Publije Ovidije Nason

METAMORFOZE

Cena: 4950.00

Godina izdanja: 1907

Dodaj u korpu
I. M. Tronski

POVIJEST ANTIČKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Pub. Ovidie Nazon

HEROIDAH

Cena: 19800.00

Godina izdanja: 1849

Dodaj u korpu
Ciceron

RASPRAVE U TUSKULU

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1974

Dodaj u korpu
Longo

DAFNID I HLOJA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
Lucije Anej Seneka

PISMA PRIJATELJU

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Teofrast

KARAKTERI

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1947

Dodaj u korpu
Marko Tulije Ciceron

O PRIJATELJSTVU O DUŽNOSTIMA O STAROSTI

Cena: 1265.00

Godina izdanja: 1955

Dodaj u korpu
Plutarh

SLAVNI LIKOVI ANTIKE 1 - 2

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Euripid

MEDEJA HIPOLIT IFIGENIJA

Cena: 1155.00

Godina izdanja: 1960

Dodaj u korpu
Miron Flašar

POVESTI IZ ANTIČKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1375.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Arijan

INDIJA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1997

Dodaj u korpu
Teofrast

KARAKTERI

Cena: 660.00

Godina izdanja: 2003

Dodaj u korpu
Aristofan

MIR

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Plutarh

ROMUL MITSKI OSNIVAČ RIMA

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Euripid

HEKABA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1939

Dodaj u korpu

HESIOD AND THEOGNIS

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Gaj Plinije Mlađi

PISMA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1982

Dodaj u korpu
Eshil

PERSIJANCI-OKOVANI PROMETEJ

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1965

Dodaj u korpu
Albin Vilhar

LATINSKI CITATI

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Sekst Propercije

ELEGIJE IZBOR

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1966

Dodaj u korpu
Procopius

THE SECRET HISTORY

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu