PROJEKTOVANJE U ZGRADARSTVU

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu

OSNOVE PROSTORNOG PLANA SR SRBIJE

Cena: 2970.00

Godina izdanja: 1979

Dodaj u korpu
Ivica Mlađenović

UMETNIČKI PORTRET ARHITEKTE TOMISLAVA MARKOVIĆA

Cena: 1210.00

Godina izdanja: 1991

Dodaj u korpu
Zoran Manević

ROMANTIČNA ARHITEKTURA

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Mate Baylon

ŠKOLE - ŠKOLSKE ZGRADE

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1972

Dodaj u korpu
Mate Baylon

STANBENE ZGRADE

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1952

Dodaj u korpu
Bogdan Nestorović

ARHITEKTURA NOVOG VEKA

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1964

Dodaj u korpu
Fedja Košir

EDO MIHEVC 1911 - 1985

Cena: 1430.00

Godina izdanja: 2011

Dodaj u korpu
Peter Krečić i dr.

EDVARD RAVNIKAR

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu
Nikola Dobrović

TEHNIKA URBANIZMA 1A ELEMENTI

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1953

Dodaj u korpu
Nikola Dobrović

TEHNIKA URBANIZMA 2A - 2B SAOBRAĆAJ

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1958

Dodaj u korpu
Tanja Damljanović

ČEŠKO SRPSKE ARHITEKTONSKE VEZE 1918-1941

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Božidar Petrović

KUĆA JE NAŠA VELIKA SUŠTINA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Jovan Marković

NOVI BEOGRAD 1948 - 1968

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1968

Dodaj u korpu
Ljiljana Blagojević

NOVI BEOGRAD OSPORENI MODERNIZAM

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
H. H. Arnason

ISTORIJA MODERNE UMETNOSTI

Cena: 10450.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Marija Vranić Ignjačević

LEGENDE BEOGRADSKOG UNIVERZITETA - ALEKSANDAR DEROKO

Cena: 660.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Zoran Jovanović

ALEKSANDAR DEROKO

Cena: 605.00

Godina izdanja: 1995

Dodaj u korpu
Aleksandar Deroko

MONUMENTALNA I DEKORATIVNA ARHITEKTURA U SREDNJEVEKOVNOJ SRBIJI

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
Vojislav Korać

OSAM VEKOVA HILANDARA

Cena: 5445.00

Godina izdanja: 2000

Dodaj u korpu
Ada Louise Huxtable

PIER LUIGI NERVI

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1960

Dodaj u korpu
Francoise Choay

LE CORBUSIER

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1960

Dodaj u korpu