Stojan Novaković

USTAVNO PITANJE I ZAKONI KARAĐORĐEVA VREMENA

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1907

Dodaj u korpu
GRUPA AUTORA

MALA POLITIČKA ENCIKLOPEDIJA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1966

Dodaj u korpu

VRELA RIMSKOGA PRAVA

Cena: 660.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Ilija Sindik

DUŠANOVO ZAKONODAVSTVO U PAŠTROVIĆIMA I GRBLJU

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Natan Sharansky

THE CASE FOR DEMOCRACY

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu
Tomislav Dulić

BALKAN CURRENTS

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu
Mehmed Begović

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA 1 STRUŠKI I ATONSKI RUKOPIS

Cena: 3960.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Dragoslav Slović

LOGIKA PRAVDE I PRAVA

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 2008

Dodaj u korpu
Olga Popović Obradović

PARLAMENTARIZAM U SRBIJI 1903 - 1914

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
predgovor Đorđe Bubalo

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA

Cena: 49500.00

Godina izdanja: 2012

Dodaj u korpu
Henry Kissinger

MEMOARI 1-2

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Stevan Majstorović

KULTURA I DEMOKRATIJA

Cena: 440.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
Jovan Dučić

VERUJEM U BOGA I U SRPSTVO

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1991

Dodaj u korpu
Aleksis de Tokvil

O DEMOKRATIJI U AMERICI

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 2002

Dodaj u korpu

NARODNA BANKA 1884 - 1934

Cena: 6050.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Franz Oppenheimer

KAPITALISMUS KOMMUNISMUS WISSENSCHAFTLICHER SOZIALISMUS

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1919

Dodaj u korpu
Sheila Rowbotham

SVEST ŽENE SVET MUŠKARCA

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1983

Dodaj u korpu
Ričard Senet

KULTURA NOVOG KAPITALIZMA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2007

Dodaj u korpu
Herold Laski

POLITIČKA GRAMATIKA 1-2

Cena: 2970.00

Godina izdanja: 1934

Dodaj u korpu
Rihard Levinzon Morus

NOVAC U POLITICI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1934

Dodaj u korpu
Obrad Račić

ODNOS IZMEĐU UJEDINJENIH NACIJA I SPECIJALIZOVANIH USTANOVA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1966

Dodaj u korpu
Ivan Meštrović

USPOMENE NA POLITIČKE LJUDE I DOGAĐAJE

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1969

Dodaj u korpu
Džon Kolman

KOMITET 300

Cena: 440.00

Godina izdanja: 2005

Dodaj u korpu