Toma Živanović

ZAKONSKI IZVORI KRIVIČNOG PRAVA SRBIJE

Cena: 3300.00

Godina izdanja: 1967

Dodaj u korpu
priredio Srđan Đorđević

USTAV LEX SUPERIOR

Cena: 3960.00

Godina izdanja: 2004

Dodaj u korpu

DUŠANOV ZAKONIK

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Nikola Milovanović

DRAGIŠA VASIĆ OD GRAĐANSKOG BUNTOVNIKA DO KONTRAREVOLUCIONARA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Sidni Lo

ENGLESKI PARLAMENTARIZAM

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1929

Dodaj u korpu
Mehmed Begović

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA KNJIGA II

Cena: 3520.00

Godina izdanja: 1981

Dodaj u korpu
Mehmed Begović

ZAKONIK CARA STEFANA DUŠANA 1 STRUŠKI I ATONSKI RUKOPIS

Cena: 3960.00

Godina izdanja: 1975

Dodaj u korpu
Branislav Petronijević

O SLOBODI VOLJE MORALNOJ I KRIVIČNOJ ODGOVORNOSTI

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1908

Dodaj u korpu

ZAKON O UREĐENJU OPŠTINA

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1888

Dodaj u korpu
Aleksandar Kožev

FENOMENOLOGIJA PRAVA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu